• Postbus 18
  • 6675 ZG Valburg
  • Molenstraat 10
  • T +31 (0)488 431427
  • E info@chamaeleonreclame.nl
  • W www.chamaeleonreclame.nl

Dit bijzondere dier - de Chamaeleon - heeft één unieke eigenschap:

het vermogen om zichzelf, qua kleur, aan te passen aan de omgeving.

Maar net zo goed kan hij zijn capaciteiten tot een heel ander doel

aanwenden: zich een kleur aanmeten waarmee hij zich onderscheidt

van zijn omgeving. 

 

Opvallen is de kern van reclame. En dat bereiken zonder

opdringerig te zijn, is een kunst op zich.

Een opvallende reclame-uiting, waarin uw boodschap

helder wordt overgebracht in de juiste vormgeving. 

 

 

Dat is de kracht van Chamaeleon reclame.